Home

De Vereniging van Nederlandse Agenten, Commissionairs, Makelaars en Taxateurs in Wijn en Gedistilleerd biedt Nederlandse Agenten, Commissionairs, makelaars en taxateurs in wijn en gedistilleerd een platform voor ontmoeting en overleg. Door het uitwisselen van ervaringen kunnen leden elkaar bijstaan in hun bedrijfsvoering. Daarnaast is de vereniging lid van de Vereniging van Nederlandse Tussenpersonen. Leden van de vereniging kunnen daardoor een beroep doen op deskundige juridische bijstand en worden op de hoogte gehouden van de actuele ontwikkelingen op hun vakgebied. De bijeenkomsten van de vereniging voltrekken zich in een ontspannen sfeer waar altijd ruimte is voor het proeven en beoordelen van bijzondere wijnen.

De onderwerpen die door de vereniging worden besproken zijn, naast ontwikkelingen in de productiegebieden en de markt,  veelal van juridische aard. Van wijnwetgeving tot accijnzen en invoerrechten.

Agent

De Agent biedt een adequate invulling van de leemte tussen de wijnproducenten en de importeurs c.q. inkopers van groot- en detailhandel.

De agent onderhoudt frequent contacten met leveranciers waardoor hij volledig op de hoogte is van het marktaanbod.

Door een professionele voorselectie uit het aanbod te bieden, kan de agent een bijdrage leveren aan het versnellen van het inkoopproces.
Dit levert een onderscheidende kwaliteit op waarmee de agent zijn toegevoegde waarde bewijst.

Producent

Vanuit de zijde van de producent is er behoefte aan contact met betrouwbare en vakkundige personen die de taal van de wijnhandel spreken en kennis hebben van de internationale wijnhandel.

Voor de producent is het van belang om te werken middels een professionele agent die beschikt over de nodige competenties en rechtstreeks in contact staat met de sleutelfiguren binnen de markt.  Dit vertaalt zich uiteindelijk in gunstige condities voor alle partijen.

Wijnkopers en Wijnkoopers

Het wereldwijde wijnaanbod heeft de aflopen decennia een ongekende ontwikkeling doorgemaakt, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Dit heeft direct zijn gevolgen gehad op het vak van de wijnkoper. De wijnkooper van weleer, toen nog met dubbel o geschreven, ging het halve jaar de boer op voor het doen van ‘trouvailles’.

De wijnkoper anno 2010 moet een gespecialiseerde inkoopprofessional zijn met brede kennis van de wereldmarkt. Alle actuele ontwikkelingen dienen hierbij nauwlettend te worden gevolgd. Naast de vele disciplines zoals voorraadadministratie, logistiek, communicatie, marketing en promotie, dient de mondiale wijnkennis en de proefvaardigheid ook op peil te worden gehouden. Samenwerking met experts is hierdoor onontbeerlijk.