Geschiedenis

Vereniging van Nederlandse Agenten, Commissionairs, Makelaars en Taxateurs in Wijn en Gedistilleerd. De Vereniging van Nederlandse Agenten, Commissionairs, Makelaars en Taxateurs in Wijn en Gedistilleerd is in 1949 in Amsterdam opgericht met als doel de specifieke belangen van agenten, commissionairs, makelaars en taxateurs binnen de wijnbranche te behartigen.

De Vereniging is voortgekomen uit de in 1899 opgerichte ‘Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars’ (nu de “Koninklijke” Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren), die als doelstelling heeft ‘het behartigen van de belangen van de leden ten aanzien van de import en (groot)handel van wijn’. Aangezien de agent zelf niet importeert maar als tussenpersoon fungeert tussen producent en importeur, speelt hij een compleet andere rol waardoor het evident is, dat voor deze disciplines een afzonderlijke belangenvereniging in het leven werd geroepen. Zo is ook onder auspiciën van de KVNW het College van Register Wijn Taxateurs en Makelaars opgericht en in 2008 de Vereniging Magister Vini.