De Producent

Vanuit de zijde van de producent is er behoefte aan contact met betrouwbare en vakkundige personen die de taal van de wijnhandel spreken en kennis hebben van de internationale wijnhandel.

Voor de producent is het van belang om te werken middels een professionele agent die beschikt over de nodige competenties en rechtstreeks in contact staat met de sleutelfiguren binnen de markt.  Dit vertaalt zich uiteindelijk in gunstige condities voor alle partijen.