Wijnkopers en Wijnkoopers

Het wereldwijde wijnaanbod heeft de aflopen decennia een ongekende ontwikkeling doorgemaakt, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Dit heeft direct zijn gevolgen gehad op het vak van de wijnkoper. De wijnkooper van weleer, toen nog met dubbel o geschreven, ging het halve jaar de boer op voor het doen van ‘trouvailles’.

De wijnkoper anno 2010 moet een gespecialiseerde inkoopprofessional zijn met brede kennis van de wereldmarkt. Alle actuele ontwikkelingen dienen hierbij nauwlettend te worden gevolgd. Naast de vele disciplines zoals voorraadadministratie, logistiek, communicatie, marketing en promotie, dient de mondiale wijnkennis en de proefvaardigheid ook op peil te worden gehouden. Samenwerking met experts is hierdoor onontbeerlijk.